Què fem
La convivència i la cohesió social com a eix dels nostres àmbits de treball i activitats.Dinamització comunitària
Calendari festiu (adults i infants);  Dona; Taula de treball amb joves de 12-18 anys.


Acollida i acompanyament
Punt d'acollida;  Assessorament jurídic;  Coneixement de l'entorn.


Educació i formació
Classes de castellà i català; Parelles d'intercanvi d'idiomes; Tallers de recerca de feina i per a emprenendors.


Salut
Diagnosi i accions de promoció de la salut.


Sensibilització
Espais de convivència; Accions antirumors; Tallers a les escoles.


Inclusió
Projecte “Entre Veïns”; Orientació laboral; Projectes d’economia social i solidària; Suport als assentaments;  Sortides culturals.